Antroposofinen sosiaalivirike
Antroposofinen sosiaalivirike
Kirjokanta

Antroposofinen sosiaalivirike

Tuotenumero 9789529595211

Dieter Brüllin loistava teos sosiaalivirikkeestä

20,00 €
Sisältää alv. 10 %
Saatavuus Loppu
Tuote on tilapäisesti loppunut.

Dieter Brüllin loistava teos sosiaalivirikkeestä! 

Kirjassa esitellään sosiaalisessa kentässä vaikuttavat lait ja ilmiöt; sosiologinen peruslaki, sosiaalinen päälaki ja sosiaalinen peri-ilmiö. Kirja toimii oivana tiennäyttäjänä jokaiselle itseään ja sosiaalisia suhteitaan kehittävälle yksilölle.

Sosiaalinen päälaki on universaali suhdelaki, joka kertoo suhteen asioiden välillä. Se pätee samalla tavalla läpi aikojen. Tämä laki viittaa talouden alueeseen: ihmisyhteisöön, joka työskentelee yhdessä ja jakaa tuotantonsa tulokset jollakin sovitulla tavalla.

"Ihmisyhteisönä yhdessä työtä tekevien ihmisten kokonaisuus eheytyy sitä enemmän, mitä vähemmän yksittäinen henkilö vaatii itselleen omien suoritteidensa tuloksia, eli mitä enemmän hän luovuttaa omien suoritteidensa tulokset muille kanssaan työtä tekeville ja mitä enemmän hänen omat tarpeensa tulevat tyydytetyiksi muiden suoritteista eivätkä hänen omista suoritteistaan.

Sosiologinen peruslaki on kehityslaki, joka viittaa yhteiskunnalliseen evoluutioon ja siihen liittyvään tietoisuuden evoluutioon ja vaikuttaa henkisen elämän alueella.

Kulttuurimuotojen alettua ihmiskunta pyrkii muodostamaan sosiaalisia yhteenliittymiä; näiden yhteenliittymien edulle uhrataan aluksi yksilön etu; jatkokehitys johtaa yksilön vapautumiseen yhteenliittymien eduista ja yksilön voimien ja tarpeiden vapaaseen kehkeytymiseen ja esille pääsyyn.

Nämä kaksi lakia kuvaavat ihmisen kehittymistä yhteistyöhön ja oikeudenmukaisuuteen talouden alueella ja vapauteen ja joustavuuteen henkisen elämän alueella. Viimeinen tasa-arvoon ja sosiaalisuuden lähteeseen viittaava kuvaus ei ole laki, koska mikään ei velvoita meitä sosiaalisuuteen. Se on ehdottomasti ilmiö.

Sosiaalinen peri-ilmiö toimii oikeuden alueella:

Kun ihminen on toista vastapäätä, edellinen pyrkii nukuttamaan jälkimmäisen, ja jälkimmäinen pyrkii jatkuvasti säilyttämän tietoisuutensa.


Tässä kohdassa on määriteltävä lyhyesti sosiaalisuus, antisosiaalisuuden ja asosiaalisuuden vastavoimana: Sosiaalista on tehdä toisen ihmisen tarve oman toiminnan motiiviksi. Sosiaalisen peri-ilmiön kohdalla tämän voidaan sanoa merkitsevän sitä, että annamme toiselle tilaisuuden sielulliseen ylösnousemukseen Minussa. ”Sosiaalinen peri-ilmiö on meille sosiaalialueella tapahtuvan käytännöllisen ja teoreettisen tekemisen elin ja koetinkivi.”

Ja mitä on sitten kolmijäsennys? Se on asettumista näiden lakien alaiseksi sosiaalisessa tilanteessa, yksilönä, sosiaalisessa ympäristössä, tietyssä ajankohdassa ja olosuhteissa. Se on siis ajanmukainen järjestysperiaate, joka syntyy ”kun sosiaalisesti tahtova (sosiaalinen peri-ilmiö) joutuu kohtaamaan tämänhetkiset olosuhteet yhteiseksi ja omaksi eduksi tehdyn työn myötä (sosiaalinen päälaki) yksilöllistymisen nykyisessä vaiheessa (sosiologinen peruslaki).”

Sosiaalisuuden tiedontie kulkee sosiaalisen peri-ilmiön kautta, toisen ihmisen kohtaamisen kautta.

Brüll jakaa kirjassaan sosiaaliset yhteenliittymät mikrotasoisiin, mesotasoisiin ja makrotasoisiin. Mikrotasolle voidaan laskea jokainen kohtaaminen ihmisten välillä. Tästä muodostuu vähitellen toistensa tuntevien ihmisten piiri. Mesotasolle lasketaan yhteiskunnalliset instituutiot: työpaikat, oppilaitokset jne. Makrotason muodostavat valtiollisen tason ja sitä vastaavat yhteenliittymät.


”Jos nykysukupolvelle on ylipäätään olemassa tie sosiaalisuuteen, se kulkee hengenelämän kautta: Vasta kun on oivallettu, mitkä voimat vaikuttavat yhteiskunnassa, ja vasta kun on saavutettu tieto omista sosiaalisista ja epäsosiaalisista vieteistä, avautuu mahdollisuus tahdonpäätökseen astua sosiaalisesti luovana talouselämään.”

-Dieter Brüll


284 sivua
NIDOTTU, Suomi, 2018

Kustantaja Kirjokanta


Paino:
521 g
Arvostelut 0 arvostelua
SUOSITUIMMAT TUOTTEET
50,00 €
16,50 €
32,40 €
25,00 €
13,00 €
Uudet tuotteet
Uusi
Osallistumistukimaksu Humus Symposium
50,00 €
Uusi
Osallistumismaksu Humus Symposium
25,00 €